PROJEKTAVIMAS

  • Projektuojame  komercinius pastatus
  • Parengiame  statinio statybos techninius ir darbo projektus
  • Išimame statybos leidimus
  • Parengiame metalinių konstrukcijų gamybos  gamyklinius brėžinius

GAMYBA

  • Gaminamos  metalines  statinių konstrukcijas  pagal      EN 1090-2  reikalavimus
  • Konstrukcijos gali būti dažomos arba cinkuojamos

STATYBA

  • Atliekame  statybos montavimo darbus

PROJEKTUOJAMOS IR GAMINAMOS VISŲ TIPŲ METALO KONSTRUKCIJOS ĮVAIRIOS PASKIRTIES PASTATMS

  •   Galimi individualūs arba  tipiniai tarpatramiai – 12, 15, 18, 24, 30, 36 metrai 
  •   Rekomenduojamas pastato kolonų žingsnis 6 metrai

12 m tarpatramis 15 m tarpatramis 18 m tarpatramis 24 m tarpatramis 30 m tarpatramis 36 m tarpatramis

36 m tarpatramis

Metalinis karksas su santvaromis ir Z ilginiais

Sandėlis su metalinių santvarų stogu

Metalinis portalinis rėmas su Z ilginiais

Portalinių rėmų sandėlis